Bostadsrättsföreningen Lejonet 1
              Stationsvägen 34-36, Stuvsta 

 

 

Hem Medlemssida Målsättning och Strategí Styrelse Samarbetspartners

Bilder Om Brf Lejonet 1 Karta Kontaktinformation Stuvsta historia

 

 

 

 

brfl1logo_lejonbrun_grå 2 cm

 

 

Detta hittar du på Lejonet 1-hemsidan:

 

Hem

  Bilder

  Om brf Lejonet 1

  Karta

  Kontaktinformation

  Stuvsta historia 

 

Medlemssida

  Anslagstavlan

  Medlemsinformation

  Dokumentarkiv

    Föreningsstadgar

    Årsmötesprotokoll

    Årsredovisning

    Prisutvecling

    Bra att veta

  Felanmälan

 

Målsättning och strategí

 

Styrelse

 

Samarbetspartners

 

 

stationshuset 1

 

Det gamla stationshuset i Stuvsta ritades av den på sin tid mycket välkände arkitekten Folke Zetterwall. 

 

 

Fram till 1908 ägdes Stuvsta gård av släkten Lagerbielke på Älvsjö. Gårdens ägor, som var belägna på båda sidor om den västra stambanan mellan Stockholm och Södertälje, såldes då till privata markexploatörer. År 1910 bildades Stuvsta Fastighetsaktiebolag som övertog egendomen i syfte att stycka tomter för egnahemsbebyggelse. Bolaget köpte år 1918 även Segersminne-området.

 

Någon riktig fart på tomtförsäljningen blev det inte förrän efter 1918 då Stuvsta Fastighetsbolag lyckades övertala SJ att låta tågen stanna i  Stuvsta vid en nyanlagd hållplats på stambanan. Ett stationshus, ritat av Folke Zetterwall, uppfördes åren 1917-1919 och stationen drevs till en början i privat regi. År 1923 övertog SJ ansvaret för stationen som snart utvecklades till en av landets tio största beträffande passagerarantalet. Tomter som låg inom gångavstånd från stationen blev attraktiva för pendlare.  

 

Stuvsta stationshus var i bruk fram till 1958 då Banverket tog över byggnaden. Sedan början av 1990-talet ägs huset av TomtbergaHuge Fastigheter AB och inrymmer förskole- och föreningslokaler. Lokalerna kan även bokas för privata sammankomster via Huddinge kommun.

 

Den första stadsplanen för Stuvsta Villastad upprättades år 1919 av arkitekten Johan Åkerlund. Planen omfattade området mellan järnvägen och Huddingevägen med Segersminne. Stuvsta municipalsamhälle bildades 1923 och gick upp i Huddinge stormunicip år 1947.

 

 

Vill du läsa mer om Stuvstas historia?

 

Gå in på http://www.hhbf.se/nyhem/forstasidan.htm

där Huddinge Hembygdsförening sammanställt massor av läsvärt.  Eller låna boken ”Huddinge kulturmiljöinventering”  (den är trevligare att läsa än vad titeln lovar) som finns på Huddinge-hyllan på biblioteket.

 

Till överst på sidan 

 

 


Copyright © 2005. Alla rättigheter reserverade.

Anslagstavlan

 

Läs mer>>

 

Vi är engagerade

 

I vår förening hjälps alla åt att hålla rent och snyggt

 

Läs mer>>

 

Om oss

 

Vi är en bra blandning av medlemmar. Allt från unga och barnfamiljer till pensionärer

 

Läs mer>>